• Precizní postprodukce pro knižní publikace

    Máme bohaté zkušenosti s precizní přípravou dat pro prestižní vydavatelství.

High-End skenování na skeneru Hasselblad Flextight X5 založeném na profesionální praxí prověřené technologii Imacon Flextight. Systém virtuálního válce se snímáním filmového materiálu reprodukční optikou Rodenstock. Skener zaznamenává maximum informací z filmu do digitálních dat a tím zachovává plnou hodnotu původního analogového originálu. Podpora RAW formátu 3F.

Základem je špičková fotografická retuš. Následně provádíme kompletní barevné korekce, obrazové montáže a finální přípravu snímků pro ofsetový nebo velkoplošný tisk. Informujte
se na podmínky.

 

 

Realizujeme kompletní produkci fotografických výstav "na klíč". Vaše analogové filmové podklady špičkově naskenujeme, precizně graficky připravíme, zajistíme vysoce kvalitní adjustaci a rámovaní fotografii, vyjednáme nejvýhodnější podmínky pronájmu galerijních prostor pro zahájení vaší autorské výstavy.

Realizujeme grafické návrhy, sazbu, zlom, sken, přípravu pro tisk. Produkce veškerých firemních tiskovin (letáky, brožury, výroční zprávy, produktové katalogy, manuály, firemní časopisy,
bulletiny, periodické tiskoviny apod.), profilové video apod.
Studio profesionální fotografie - produkty, reprodukce, lidé

Realizujeme kontrolní profesionální nátisk fotografií technologií tekutého inkoustu ve formátu A4/A3 na 350g křídu. Prioritou je předávat k našim datům relevantní fyzický výstup bez ohledu
na prezentační vybavení jednotlivých klientů a zadavatelů.

Provozu­jeme kom­pletní vyda­va­tel­skou čin­nost autorských pro­jektů. Kom­pletní grafické a DTP zpra­cov­ání se špičkovým tech­nickým zázemím. Prefer­u­jeme celkovou real­izaci pro­jektu od zák­ladní myšlenky přes zpra­cov­ání a sazbu s indi­viduál­ním přís­tu­pem
až po finální tisk a distribuci.